Regulamin

I. Usługodawca - Wynajem Apartamentów ul. Ołtaszyńska 24, 53-006 Wrocław NIP: 8991226180f

II. W momencie dokonania przez Gościa rezerwacji dotyczącej wynajęcia apartamentu zostaje zawarta umowa pomiędzy Gościem a Usługodawcą , dla której obowiązują warunki określone poniżej.

Rezerwacje

 • Po zapoznaniu się z ofertą na stronie internetowej, należy złożyć zamówienie e-mailem podając stosowne informacje na formularzu rezerwacyjnym.
 • Wybraną przez Gościa ofertę Usługodawca potwierdza mailem lub faxem wysyłając potwierdzenie rezerwacji wraz z wyszczególnioną wartością zamówienia.

 • W ciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia rezerwacji Gość zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w wysokości 30% wartości usługi zgodnej z zamówieniem i uzgodnioną ceną. Przedpłata dokonana jest przelewem na konto bankowe Usługodawcy: Credit Agricole Bank Polska SA No. 95 1940 1076 5172 5169 0000 0000

 • Po zaksięgowaniu przedpłaty apartament jest rezerwowany dla Gościa.

 • Przedpłata stanowi zadatek i jednocześnie potwierdzenie złożonej rezerwacji.

 • W przypadku, gdy nie zostanie dokonana przedpłata w uzgodnionym terminie rezerwacja może być anulowana automatycznie przez Usługodawcę.

Terminy pozostałych wpłat

 • Pozostałą do uregulowania należność z tytułu zamówienia Gość wpłaci w dniu przyjazdu.

 • Płatność może by dokonana przelewem na konto bankowe lub gotówką w biurze Usługodawcy.

Warunki anulacji

 • w przypadku anulacji do 10 dni przed terminem przyjazdu - Gość ponosi koszty wpłaconego zadatku tj. 30 % zamówienia

 • przy anulacji w terminie poniżej 10 dni przed deklarowanym przyjazdem Gość ponosi koszty 50% sumy całego pobytu. W przypadku, jeżeli Gość dokonał pełnej wpłaty , w takim przypadku Usługodawca zwróci 50 % wpłaty.

 • Przy anulacji w dniu przyjazdu lub braku anulacji Gość zobowiązany jest do zapłaty pełnej należności z tytułu zamówionych i przygotowanych dla niego usług.

Zmiana rezerwacji

 • W przypadku konieczności zmiany dokonanej wcześniej rezerwacji Gość powinien zgłosić zmianę pisemnie lub mailem. Zmiany co do terminu powinny być dokonywane nie później niż na 20 dni przed przyjazdem.

 • Późniejsze lub ustne zmiany mogą zostać nie uwzględnione przez Usługodawcę.

 • Usługodawca w ciągu 24 godzin prześle odpowiedź czy taka zmiana jest możliwa.

 • W przypadku zmiany rezerwacji na inny termin uzgodniona cena może ulec zmianie.

Ceny i Usługi

 • W cenę doby apartamentu wliczone są koszty używania energii oraz wody.

 • Nasze ceny są cenami brutto i zawierają 7% podatku VAT.

 • W cenę wliczone są podstawowe usługi serwisowe: opłata rezerwacyjna, wymiana pościeli i ręczników co 7 dni, końcowe sprzątanie

Przyjazd i wyjazd

 • Goście są oczekiwani po godz 16:00, wcześniejszy przyjazd podlega uzgodnieniu w momencie dokonywania rezerwacji.

 • Godziny wyjazdu i przekazania lokalu uzgadniane są najpóźniej w przeddzień wyjazdu.

 • Opuszczenie apartamentu w dniu wyjazdu następuje nie później niż o godz. 12:00 za wyjątkiem personalnych wcześniejszych ustaleń.

 • Po godz 12:00 istnieje możliwość przechowania bagażu do końca dnia w biurze Usługodawcy

 • Przekazanie i odbiór mieszkania apartamentu dokonuje Usługodawca wspólnie z Gościem.

Maksymalna liczba osób

 • w opisie apartamentu jest podana maksymalna liczba osób możliwa do zamieszkania

 • w przypadku przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej liczby osób bez konsultacji, Usługodawcą ma prawo do natychmiastowego zerwania umowy lub ustalenia nowych warunków umownych z Gościem.

Zwierzęta

 • Usługodawca na zapytanie wyraża zgodę na pobyt zwierząt w apartamencie

Palenie papierosów

 • Usługodawca nie wyraża zgody na palenie papierosów w apartamencie za wyjątkiem balkonu.
Zasady przestrzegania ciszy i porządku
 • Należy przestrzegać ogólnych zasad porządku i spokoju publicznego oraz tradycyjnej ciszy nocnej po godzinie 22:00

 • Przy przekroczeniu tych reguł Usługodawca jest upoważniony do interwencji i zerwania umowy.

Bezwzględnie zabronione jest wynoszenie rzeczy znajdujących się w apartamencie poza jego teren.